In số nhảy, dữ liệu biến đổi bằng Print Shop Mail

  IN SỐ NHẢY, DỮ LIỆU BIẾN ĐỔI BẰNG PRINT SHOP MAIL & MÁY IN NHANH KONICA MINOLTA    In dữ liệu biến đổi (Variable Data Printing) là ưu điểm nổi bật của công nghệ in kỹ thuật số, cho phép cá thể hóa từng tờ in, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm. Các sản phẩm ứng dụng kỹ thuật này bao gồm: bao thư, thiệp mời có in tên người nhận; các sản phẩm in có số serial hoặc mã code biến đổi, hoặc sản phẩm đơn giản nhất như các loại biên nhận, vé giữ xe hay hóa đơn có in số nhảy mà trước… Read More

Continue Reading